Skip to main content

Institut for Systemisk opstilling og Familieopstilling

Forandringens DNA

– et udviklingsforløb fra SLÆGT til ESSENS

22-ugers intensivt forandringsforløb - online

 • Længes du efter at skabe forandring i dit liv – sådan for alvor?
 • Har du svært ved at finde ud af, hvad du ønsker og i hvilken retning, du skal gå?
 • Bliver du ofte for ’pleasende’ overfor andre og glemmer dig selv?
 • Er du alt for god til at finde fejl og mangler ved dig selv – og måske også andre?
 • Mister du let modet og har svært ved at holde fokus?
 • Hvordan ville du have det med at få succes i livet – både personligt og fagligt?
 • Vil du gerne være en del af et fællesskab med ligesindede?

Mange mennesker er præget af slægtens historie, som den nyere forskning om genetik klart viser. Begivenheder, udfordringer, erfaringer og måske endda traumer, som vores slægt har oplevet, lagres i en slags genetisk hukommelse. Det er evolutionens forsøg på at sikre racens overlevelse. Det betyder, at vi kan døje med mønstre og reaktioner, som ikke er i overensstemmelse med vores egne livserfaringer.

Konsekvensen kan være et mere sensitivt nervesystem med irrationelle reaktioner, som er ude af kontekst, traumereaktioner, angst, sorg, vrede, frygt, m.m.

Når vi får taget os af disse transgenerationelle mønstre, er det lettere at heale barndommens svigt og oplevelser og herved finde en mere autentisk plads i livet. Vi får lettere ved at stå ved os selv, sætte sunde grænser, skabe ligeværdige relationer og stå i vores eget lys.

Vi starter den 6. april og mødes online 12 gange

Du får:

 • Onlinemøder af to timers varighed, som videooptages og lægges op i et medlemsforum, så du kan se det igen eller hvis du ikke havde mulighed for at være med live.
 • Møderne er fortløbende og bygger ovenpå hinanden, så du gradvis kan tage nødvendige skridt i din forandringsproces. Der sættes tid af til sparring, spørgsmål og refleksioner.
 • Konkrete arbejdsark og opgaver til hjemmearbejde, så du bedst muligt får integreret og konsolideret forandringerne.
 • Auditive guidede meditationer, visualiseringer, inspiration og instruktioner til de forskellige opgaver.
 • Mulighed for at stille spørgsmål og blive spejlet og vejledt i forhold til din proces.
 • Du kommer med i et trygt og nærværende forum via en lukket Facebook gruppe, hvor du kan sparre med ligesindede.

BONUS:

Du får straks adgang til et medlemsområde med guidede meditationer og opgaver, så du allered enu kan komme igang med din forandringsproces.


“Jeg oplever det som en rejse med en perlerække af små indsigter, øvelser, meditationer mv. En enklt tilgang til personlig udvikling, med stor virkning. Jeg oplever Liv som en rummelig meget committet og viis person, der er på sit livs rejse, fyldt med nysgerrighed og stor erfaring at øse af. Liv ”serverer” på en dejlig ligefrem, indlevende og humoristisk facon sit omfattende og gennemarbejdede materiale. Jeg har stor glæde af den værktøjskasse jeg har fået, både til at udvikle mig selv og til at arbejde med andre mennesker på Kirstinelund Udviklings Center, så STOR tak for det. Med Stor anbefaling til dig der overvejer dette forløb – det er klart din tid værd”.

VIBEKE LIV MADSEN - GIVER 5 UD AF 5 STJERNER

Oversigt over indhold for onlinemøderne

 • 26. april 2022

  At sætte en retning og finde den dybere mening med DIT liv.

 • 3. maj 2022

  Sådan bryder du med slægtens destruktive mønstre, som blokerer for dit frie flow.

 • 17. maj 2022

  Giv byrderne tilbage og afbryd nedsivningen af uhensigtsmæssige mønstre for de kommende generationer.

 • 31. maj 2022

  Læn dig ind i din store slægt og kom styrket videre.

 • 14. juni 2022

  Sådan healer du dit indre barn og forsoner dig med fortidens smerte.

 • 28. juni 2022

  Find kernen og juvelen i barndommens svigt og smerte.

 • 2. august 2022

  Slip ud af din indre kritikers tyranni og tag DIN plads i livet.

 • 9. august 2022

  Sådan står du ved dig selv og sætter sunde grænser.

 • 23. august 2022

  Hvordan du styrker og integrerer dine ressourcer og potentialer.

 • 30. august 2022

  At balancere din nuværende livs- og familiesituation – uden at miste dig selv.

 • 13. september 2022

  Styrk din integritet og at stå ved dit autentiske selv.

 • 20. september 2022

  Essensens kreative og uudtømmelige kilde.

Praktiske oplysninger

 • Datoer København
  Online-møderne

  26/4, 3/5, 17/5, 31/5, 14/6, 28/6, 2/8, 9/8, 23/8, 30/8, 13/9 og 20/10.

  Tid

  Kl. 19.30 – ca. 21.30

  Sted

  Hjemme hos dig selv eller hvor du befinder dig i verden.

  Pris og betaling

  Kr. 2.995.
  Mulighed for ratebetaling med 4 rater á kr. 800, som trækkes hver måned.“Forandringens DNA er et meget givende forløb, da nogle af vores tankemønstre og følelser kan komme fra familien, men det er én selv, der er i centrum for at få de vise sten”.

SYBILLE SCHIØNNING - GIVER 5 UD AF 5 STJERNER

Nyhedsbrev

Tilmeld dig nyhedsbrevet og download guidet meditativ Familieopstilling, der kan hjælpe dig med at opnå fred i dig selv og i forhold til familien.