Skip to main content

Institut for Systemisk opstilling og Familieopstilling

Guidede meditationer til forandring

10 meditationer, der bygger ovenpå hinanden

Fra slægt til essens - en meditativ rejse mod frihed

SKAB FORANDRING MED GUIDEDE MEDITATIONER


“Jeg har længe ønsket at lave et samlet forløb med meditative guidninger, som strækker sig fra din slægt og hen imod din essenstilstand. Med baggrund i meditation, fordybelse, forsoning, musik, aktuel viden fra hjerneforskning og Familieopstilling, ønsker jeg at skabe mulighed for healing, forsoning, tilgivelse og forandring”.

LIV DHANYO THOMMESEN

Fra Slægt til Essens indeholder 10 meditative guidninger, som bygger ovenpå hinanden. I hver meditation bliver du først guidet ind i en åben, afspændt og meditativ grundtilstand, så dit sind og nervesystem falder helt til ro.

Herefter føres du videre med blid musik og toner, som indeholder frekvenser, der stimulerer hjernebølger for dyb afspænding, klar vågenhed og den ønskede meditative tilstand.

Fra hjerneforskning ved vi, at det er sindet (tanker, stemninger, overbevisninger, erfaringer, etc., som hjernen, som igen skaber vores sindstilstande og følelser. Fokus i meditationerne er derfor at få guidningerne forankret i en kropslig og sansemæssig værenstilstand, som dit sind vil påvirkes af.

Meditationerne er udarbejdet, så de bygger oven på hinanden, men der er ikke en egentlig rækkefølge. Du kan vælge at dvæle længere ved visse meditationer, mens du kan gå mere let henover andre. Det er med andre ord fleksibelt, så du selv kan vælge, hvordan du arbejder bedst med meditationerne og forløbet.

Du kan lytte til meditationerne direkte fra medlemsområdet eller du kan downloade dem til din foretrukne device.

Du kan lytte til meditationerne direkte fra medlemsområdet eller du kan downloade dem til din foretrukne device.

Liste over meditationer

 • 1.

  En guidet Familieopstilling

 • 2.

  Mød din store slægt - som du er formet af

 • 3.

  Det maskuline og feminine – mænd og kvinder i slægten.

 • 4.

  Min mor og det som har formet hende – og dig.

 • 5.

  Min far og det som har formet ham – og dig.

 • 6.

  Giv byrderne tilbage

 • 7.

  Alt liv hører til på jorden.

 • 8.

  GIv dine drømme vinger.

 • 9.

  Lad fortid og fremtid forene sig i dig.

 • 10.

  Dig, dit kald og dit lys

Her er, hvad du får ved køb af meditationer

 • Du får straks adgang til den første meditation, som findes i et lukket medlemsområde.
 • Hver uge får du adgang til en ny og inspirerende meditation.
 • Mulighed for altid at bruge alle meditationer, så du kan drage omsorg for dit sind bedst muligt. Meditationerne er dine til evigt eje, så du kan vende tilbage til dem igen og igen.

Desuden får du mulighed for

 • Mere ro i dit sind i dagligdagen – og dermed forbedret livskvalitet.
 • At udforske dit sind på en helt ny måde gennem Familieopstillingsmetoden.
 • At opdage, hvordan din slægt har præget dig gennem generationer – og finde måder at bruge dine livserfaringer til at finde din essens.
 • At udforske nye muligheder for dine ønsker og visioner i livet. Din bevidsthed vil gradvist udvide og udvikle sig gennem meditationerne.
 • Og helt enkelt: Give dig selv og dit værdifulde sind og krop en daglig afspænding, som et forfriskende mentalt brusebad.

Praktiske oplysninger

 • Pris og betaling

  Kr. 550,00 der betales ved tilmelding

  Du får straks adgang til første meditation

  Din guide

  Liv Dhanyo Thommesen


Nyhedsbrev

Tilmeld dig nyhedsbrevet og download guidet meditativ Familieopstilling, der kan hjælpe dig med at opnå fred i dig selv og i forhold til familien.