Skip to main content

Institut for Systemisk opstilling og Familieopstilling

Organisationsopstilling – åben uddannelses-workshop

Organisationsopstilling eller systemisk opstilling er en praktisk og innovativ metode, baseret på den systemiske tænkning

Organisationsopstilling bruges til at afdække, synliggøre, igangsætte og skabe forandring på arbejdspladser og i arbejdsrelaterede sammenhænge.

“Opstillingen” består i at man omsætter en problemstilling, situation eller udfordring til et billede på virksomhedens eller organisationens dynamik og struktur. Hertil bruger man elementer som mennesker eller figurer, der placeres i forhold til hinanden. Dette billede viser sammenhænge, mønstre og forviklinger, som ofte opstår når flere parter og instanser er involveret i en kompleks arbejdsmæssig sammenhæng.

Organisationsopstilling har til formål at give deltagerne viden om og færdigheder i at facilitere opstillinger, der støtter løsningen af arbejds- og organisationsrelaterede udfordringer. Kurset i Organisationsopstilling strækker sig over 4 dage, som handler om hvordan man kan bruge Organisationsopstilling i den individuelle rådgivning, sparring eller konsultation. Vi kommer også ind på, hvordan man kan bruge Organisationsopstilling i arbejdet med grupper.

Mål for workshop i Organisationsopstilling

Den overordnede målsætning er at deltagerne efter endt workshop kan anvende Organisationsopstilling og den systemiske tilgang i arbejdet med individer, grupper og organisationer i forhold til arbejdsrelaterede problemstillinger. Vi kommer ind på, hvilke problemstillinger der med fordel kan belyses gennem organisationsopstilling. Dagene giver en indføring i historikken og de fundamentale teorier, som Organisationsopstilling hviler på. Deltagerne føres ind i de forskellige anvendelsesmuligheder og tilgange for at få kendskab til og konkret erfaring med forskellige typer af interventioner.

På workshop i Organisationsopstilling kommer du igennem følgende:

 • Historisk baggrund for metoden.
 • Grundlæggende teorier og principper bag organisationsopstilling som fænomenologi, systemisk teori, konstruktivistiske og narrative tilgange.
 • Indføring og træning i de grundlæggende begreber, interventionsteknikker og metodens anvendelsesmuligheder.
 • Interventionstyper inden for systemisk organisationsopstilling.
 • At bevæge sig mellem Opgaven, Opstillingen, fortolkningen af Opstillingen samt udbyttet af Opstillingen.
 • At kunne skelne mellem forskellige systemiske niveauer, herunder at kunne forstå og bevidst bevæge sig mellem forskellige domæner, personligt og organisatorisk samt at kunne adskille to konfluerende systemer.
 • Gennem forløbet opnår deltagerne indsigt i og erfaring med foretrukne roller ift fx facilitering, coaching, konsultation, rådgivning og supervision.
 • Opstillingsmetoden kan bruges til at kaste lys over tematikker som formål, vision, produkter, markedsføring, samarbejdsvanskeligheder, stress, beslutningsprocesser, motivation, fusioner, kunder etc.

Undervisningsmetode

Foruden oplæg og teoretisk gennemgang vil der være demonstrationer med emner fra deltagernes eget arbejdsliv. Da opstillingsmetoderne består af teori, metodik, men i høj grad også af Facilitators evne til at favne kompleksiteter, dybde, menneskelig indsigt og åbenhed, trænes dette ligeledes. Der bliver muligvis inviteret personer ind udefra til live sessioner og demonstrationer.

Målgruppe

Konsulenter, supervisorer, psykoterapeuter, psykologer, HR-folk, ledere og lign., der ønsker at benytte Organisationsopstilling som supplement til deres eksisterende praksis eller som central beskæftigelse.

Uddannelsen henvender sig ligeledes til personer, som gerne vil udbygge deres uddannelse i Systemisk Opstilling og Familieopstilling.

Vilkår for deltagelse i Organisationsopstilling

Deltagerne skal være indstillede på under gensidig tavshedspligt at indgå med egne problemstillinger. Der opstilles ikke egentlige deltagerforudsætninger eller adgangskrav til uddannelsen i Organisationsopstilling. Deltagerne har dog typisk andre uddannelser og solid arbejdserfaring bag sig.

Præsentation af underviser

Erik Svarer

Underviser i Organisationsopstilling og Supervisionsopstilling.

“Jeg har i snart 20 år indført Systemisk Opstilling i mit praksisfelt som senior konsulent i Training Consult, både i en individuel- og grupperelaterede kontekst.
Mit kendskab til systemisk teori stammer tilbage fra 1980’erne med praktisk erfaring siden 2001. Jeg har efterfølgende primært fungeret som supervisor i mange forskellige sammenhænge, bl.a. for erhvervsledere, familiebehandlere, læger, lærere, psykologer, pædagoger og socialrådgivere.

Jeg har erfaring med at anvende Organisationsopstilling i opgaver som selskabsfusionering, implementering af nye arbejdsmetoder, konfliktmægling, ledelsesvision og -strategi, coaching og supervision af medarbejdere, teams og ledere. Jeg er uddannet i Systemisk Opstilling siden 2001.

Praktiske oplysninger

 • Datoer

  10. – 13. nov. 2022

  Tid

  Tors. – lør. kl. 10.00 – 17.00
  Søndag kl. 10.00 – 16.00

  Sted

  Tobias-Skolen, kursuscenter Ådalen
  Kyndeløse Strandvej 22
  4070 Kirke Hyllinge

  Pris og betaling

  Kr. 4.500, der betales ved tilmelding

  Underviser

  Seniorkonsulent Erik Svarer


Nyhedsbrev

Tilmeld dig nyhedsbrevet og download guidet meditativ Familieopstilling, der kan hjælpe dig med at opnå fred i dig selv og i forhold til familien.