Skip to main content

Institut for Systemisk opstilling og Familieopstilling

Certificeringsforløb

Efter endt Masteruddannelose i Familieopstilling og Systemisk Opstilling kan den studerende vælge at påbegynde et certificeringsprogram, som leder frem til selve certificeringen (ca. 9-12 mdr. efter endt uddannelse).

Nedenfor er beskrevet de krav, som skal være opfyldt før en certificering kan finde sted.

Certificeringskrav – Familieopstiller og Systemisk Opstilling

1. år af Masteruddannelsen (grunduddannelse):

 • 20 timers praktisk færdighedstræning i uddannelsesetablerede øvegrupper.
 • 5 sessioners modtaget individuel opstilling hos en 2. års studerende fra ISFO.
 • 5 sessioners facilitering af individuelle opstillinger med medstuderende. (Disse finder sted på modulerne eller i øvergrupperne)
 • Modtage min. 3 sessioners individuel opstilling hos en ISFO-certificeret Opstiller.
 • Deltaget i 1 træningsopstilling i certificeringsforløb på ISFO

2. år af Masteruddannelsen (overbygningsuddannelse):

 • 20 timers praktisk færdighedstræning i øvegrupper.
 • 5 sessioners facilitering af individuelle opstillinger med 1. års studerende fra ISFO. (Tilbydes uden beregning)
 • 5 sessioners facilitering af individuelle opstillinger med eksterne klienter. (Kan opkræves betaling)
 • Deltaget i 1 træningsopstilling i certificeringsforløb på ISFO

Følgende krav skal være opfyldt før en certificering:

Certificeringen foregår i en gruppe med klienter og repræsentanter udefra, samt eksaminator og censor.

Almindeligvis vil en certificering foregår 6-12 måneder efter endt overbygningsuddannelse.

Dokumentation af certificeringskrav

Al dokumentation i form af diverse skemaer, der bekræfter at man har opfyldt alle certificeringskrav, medbringes og gennemgås til selve certificeringen.

 • Aflevering af skriftlig opgave (Læs beskrivelse nedenfor)
 • Minimum 3 gange supervision på facilitering af gruppeopstilling hos en ISFO godkendt superviser efter endt uddannelse.
 • Have gennemført alle de fastsatte studiekrav som beskrevet ovenfor omkring færdighedstræning.
 • Facilitering af 25 opstillinger i gruppe. Heraf skal 50% af Opstillingerne være med klienter og repræsentanter udefra. Det resterende antal Opstillinger med grupper kan være udført i øvegrupper eller på undervisningsmodulerne.

Skriftlig opgave på 10 sider

Emne:

Valgfrit tema belyst indenfor rammerne af Familieopstilling og systemisk opstilling. Eksempelvis: traumer, forældre/barn relation, misbrug, parforhold, sygdom etc.
Opgaven består af følgende 3 dele:

1- del (40%) Beskriv valgfrit tema set i lyset af teorierne fra Systemisk Opstilling og Familieopstilling

Man kan frit vælge tema som man er optaget af. Eneste krav er, at man anskuer temaet gennem Opstillingens optik. Det vil sige, at man også beskriver de grundlæggende teorier i opstillingsarbejdet.

2- del (30%) Refleksion over egenudvikling som klient

I denne del beskriver man sin egen-udvikling og personlige erfaringer som klient i et Opstillingsforløb, i forbindelse med uddannelsesmodulerne, hos en certificeret Opstiller eller træningssessioner hos 2. års studerende.

I denne del lægges der vægt på, at man reflekterer over hvordan opstillingerne var medvirkende til at skabe betydningsfulde forandringer i eget personlige liv.

3-del (30%) 1-2 casebeskrivelser

I denne del beskrives 1-2 processer, hvor man har faciliteret Opstillinger enten individuelt, med træningsklienter eller i en gruppe.

Der beskrives kort hvilket tema fokuspersonen ønskede at arbejde med og hvordan selve Opstillingen udfoldede sig. Derefter reflekteres over hvilke overvejelser man har haft i forløbet med hensyn til eventuelle interventioner, afdækning af underliggende dynamikker, brug af sætninger, inddragelse af ressourcer etc.

Opgaven skal afleveres senest 1 måned før selve certificeringen og sendes pr. mail til ISFO på e-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

Oversigt over hvad der forventes af en Opstilling til en certificering:

Under selve certificeringen vil eksaminator og censor bedømme facilitators færdigheder af nedenstående elementer:

1. Facilitators egentilstand
2. Opmærksomhed på gruppen
3. Skabe god relation til klient
4. Afklarende interview
5. Afdækning af tema
6. Igangsætte Opstillingen
7. Selve processen med interventioner
8. Integration af afdækkede og forløst materiale
9. Afrunding med klienten
10. Afslutning med gruppen

Efter færdig certificering kan man efter ønske blive skrevet på ISFO´s hjemmeside som certificeret Opstiller.
Der er her mulighed for at lave et lille skriv om egne kompetencer. Her vil det også fremgå om man er psykolog, psykoterapeut, etc.

ISFO forudsætter, at man som certificeret Opstiller aktivt holder sig opdateret, bliver løbende superviseret og eventuelt videreuddanner sig indenfor Opstillingsmetoden.

ISFO forudsætter desuden at man varetager en etisk, ansvarlig og empatisk relation til de mennesker man arbejder med.

Praktisk

 • ISFO tilbyder efter afslutning af Master i Familieopstilling og Systemisk Opstilling et struktureret certificeringsforløb, .

  ISFO sørger for lokaler samt at skaffe udefrakommende repræsentanter og klienter til forløbet, så den studerende helt kan koncentrere sig om rollen som facilitator.

  Alle deltagerne på certificeringsforløbet er garanteret min. 3. processer som facilitator for at imødegå certificeringskravene (læs overfor).

  Ca. 9-12 måneder efter opstart på certificeringsforløbet afholdes selve certificeringen (eksamen) i Familieopstilling og Systemisk Opstilling.

  Certificeringsforløb aftales internt i de igangværende certificeringsgrupper.

Pris

 • Prisen for certificeringsforløb inkl. certificeringen er kr. 9.500,-